GIM   >>   PGDM (BDA)   >>   REPRESENTATIVES

Placements

Representatives


Name Mobile
Akhil Reddy91-9963548799
Amey Sangavkar 91-8408897242
Arun Prakash
91-9600155009
Chetan Bharti91-8766218383
Jishnu Gupta91-8089646100
Shashank Kumar
91-8797028497